X
تبلیغات
زولا

بدون شرح!!!

روزی منصور دوانقی خلیفه جبار عباسی، در محضر امام صادق علیه‏السلام نشسته بود.
مگسی آمد و روی بدن منصور نشست و او را گزید.
منصور آن را رد کرد.
همان مگس بار دیگر آمد و منصور را گزید.
برای چندمین بار مگس بازگشت.
منصور که عاصی شده بود رو به امام صادق علیه‏السلام گفت: خداوند برای چه مگس را آفرید؟
امام بی‏درنگ فرمود: «برای این‏که افراد جبار و متکبر را خوار کند». به این ترتیب امام صادق علیه‏السلام چهره واقعی منصور را به او نشان داد.