X
تبلیغات
زولا

ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم.....

ق ی ا م

خرداد خونین

روزهای قرمز

و شبهای ملتهب

پیکرهای زخمی

بر بلندای آوای خشم

قربانی آرمان لگدکوب شده

طنین فریاد

و صدای بی رحم گلوله

یاد آور نبردی نابرابر

در رویارویی

چکمه های قدرت

با

مشتهای گره کرده

برق آتش کلمه

جهیده از حنجره های بی تاب

خورشید را در روز، پشت ابرهای شرم پنهان

و شبها را روشن کرده

طنین بلند شجاعت

بر آمده از سینه های تنگِ

زنان و مردان خشمگین، آنان

که همچون امواجی خروشان

- نه چون کهنه برگهای پاییزی، در دستان باد سهمگین زمستانی-

پنجه افکنده در تلاشی سخت

در دیار نیاکان

که تا زمزمه آزادی،

لالایی خواب شیرین کودکانه نگردد

که تا آزادی واقعیتی باشد، نه افسانه

تبلوری عظیم از رویایی دیرین

که عطرش جانها را سرمست و

نسیمش در صبحگاه

درفش کهن "مرز و بوم" را

به اهتزاز در آورد.......

 

شعری از لام.سین