X
تبلیغات
زولا

شیطان در فریب زنان...

روزی شیطان نزد رسول اکرم ( ص) آمد و حضرت از او چند سوال نمود و او هم جواب داد . پیامبر (ص) فرمود : رفیقان تو کیستند ؟ شیطان گفت : دروغگویان ، غمّازان و زنان . پیامبر ( ع ) فرمود : دام تو چیست ؟ گفت : زنان . به وسیله اینان مردان را از راه مستقیم بیرون می برم و خود زنان را با مکر و حیله و دلسوزی به کارهای ناشایست وادار می کنم و به این وسیله، جهنّمی می نمایم .

حضرت فرمود : چه تعداد از زنان فرمانبردار تو هستند و از تو پیروی می کنند . عرض کرد : ای رسول خدا ( ص ) ! آن اندازه زیادند که قابل شمارش نیستند . ممکن است از هزاران زن فقط یکی از من اطاعت نکند و بقیه گوش به فرمان منند و مایه دلگرمی و امید من هستند . حضرت پرسید : تا کنون بر چند زن غلبه نکرده ای و نتوانسته ای بر آنان در فریبت موفّق شوی ؟

گفت : ای رسول خدا ( ص ) ! تا کنون بر چهار زن دست نیافتم و آنان نمونه بوده اند .

نخست آسیه ، زن فرعون . او در خانه فرعونی بود که ادّعای خدایی می کرد و یک لحظه به خدای خود کافر نشد و فرعون را به خدایی نپذیرفت و مطیع پیغمبر خود یعنی حضرت موسی ( ع ) بود و در پایان نیز بدست فرعون به شهادت رسید .

دوم مریم ، مادر حضرت عیسی ( ع ) که از روز اول در بیت المقدّس بود و از اول تا آخر عمرش در عبادت بسر برد و دست نامحرمی به او نرسید . خداوند از لطف و عنایت خود بدون شوهر ، حضرت عیسی ( ع ) را به او عنایت فرمود .

سوم خدیجه ؛ همسر و حرم تو . آن زنی که همه ی دارایی خود را به تو سپرد و همه را وقف اسلام و هدف شما کرد و در لحظات دشوار از اسلام و مکتب تو پشتیبانی نمود .

چهارم ، که از همه آنان بهتر و گرامی تر است ، دخترت فاطمه (س) می باشد . در همه دنیا زنی به خوبی و شایستگی ، ایمان ، علم و اخلاق او نیامده است .